PEERTEST

Leren door vragen te stellen


Wat is het?

Waarom?

Hoe werkt het?

Wie maakt dit?